Samorządowe Przedszkole Nr 133 im. O. Leona Knabita OSB w Krakowie

Samorządowe Przedszkole Nr 133
im. O. Leona Knabita OSB
30-398 Kraków ul. Benedyktyńska 4

tel: 12-267-54-08

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy przedszkola

1. STATUT ( kliknij )

 

2. PROCEDURY

Wszystkie procedury są do wglądu na terenie placówki.

 

3.MISJA

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia- otwierania się na wartości uniwersalne. Tworzy warunki do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo. Wspiera działania wychowawcze rodziców.

 

4. WIZJA

 • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami
 • Stosujemy metody i formy pracy zapewniające naszym dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć
 • Kształtujemy poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, uczymy otwartości na inne kultury europejskie
 • Prowadzimy edukację proekologiczną i zdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne.

 

 

ZADANIE NA ROK 2019/ 2020

 

„Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci”.
 
Zadania:
Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.
 
Cele:
 • rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności;
 • bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki;
 • kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka;
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby działania;
 • poznawanie instrumentów muzycznych;
 • wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną.
 

 

 

 

I
II
III
I filia 2
II filia 2

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.