Samorządowe Przedszkole Nr 133 im. O. Leona Knabita OSB w Krakowie

Samorządowe Przedszkole Nr 133
im. O. Leona Knabita OSB
30-398 Kraków ul. Benedyktyńska 4

tel: 12-267-54-08

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy przedszkola

1. STATUT ( kliknij )

 

2. PROCEDURY

Wszystkie procedury są do wglądu na terenie placówki.

 

3.MISJA

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia- otwierania się na wartości uniwersalne. Tworzy warunki do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo. Wspiera działania wychowawcze rodziców.

 

4. WIZJA

 • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami
 • Stosujemy metody i formy pracy zapewniające naszym dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć
 • Kształtujemy poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, uczymy otwartości na inne kultury europejskie
 • Prowadzimy edukację proekologiczną i zdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne.

 

 

ZADANIE NA ROK 2020/ 2021

 

"Dziecięca ekspresja werbalna"
 
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.
 
Cele:
 1. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym „otwarciem się" dziecka.
 3. Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i „nowatorskich” rozwiązań.
 4. Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci. 
 5. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki. 
 6. Wspomaganie dzieci poprzez pracę indywidualną.
 
Działania:

 1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne. 
 2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.: 
 • analiza treści pozycji literackich, 
 • przedstawianie ich treści własnymi słowami, 
 • układanie krótkich opowiadań, 
 • zabawy słownikowe, 
 • inscenizowanie, 
 • nauka wierszyków, wyliczanek, 
 • tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni, 
 • poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy, 
 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne. 
 1. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura). 
 2. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci. 
 3. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka. 
 4. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć. 
 5. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych. 
 6. Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne. 
 7. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom. 
 8. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 
 9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury. 
 10. Włączenie się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.
 11. Zorganizowanie dla dzieci „Międzynarodowego dnia postaci bajkowych”- 5 listopada.
 
 

 

 

 

I
II
III
I filia 2
II filia 2

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.