Samorządowe Przedszkole Nr 133 im. O. Leona Knabita OSB w Krakowie

Samorządowe Przedszkole Nr 133
im. O. Leona Knabita OSB
30-398 Kraków ul. Benedyktyńska 4

tel: 12-267-54-08

Rekrutacja 2021/2022

SZANOWNI RODZICE
 
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola odbywać się będzie w dniach od 18-26 lutego 2021 r.
Deklaracje będą dostępne na stronie internetowej przedszkola oraz w przedszkolu u nauczycieli grup.
Rodzice, którzy nie złożą dokumentów w podanym wyżej terminie mogą brać udział w rekrutacji w marcu 2021r. na podstawie kryteriów naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz   uchwała  nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów ze zm.
Deklaracje oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa pod adresem: https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html
 
Dyrektor przedszkola
Urszula Stożek
 
 
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 
 
Od 1 marca rozpocznie się rekrutacja do krakowskich samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.
 
W dniach od 1 do 31 marca rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie swoich dzieci do naszego przedszkola. Przypominamy, że w marcowej rekrutacji biorą udział wyłącznie dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Nie uczestniczą w niej dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w tym samym miejscu – ich rodzice składają jedynie deklarację kontynuacji, którą należy złożyć w przedszkolu od 18 do 26 lutego.
Zapisy odbywać się będą za pomocą elektronicznego serwisu rekrutacyjnego Formico.
 
Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).
 
WAŻNE!!!
 
  1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną przyjmowane będą podpisane wnioski i załączniki w formie skanu (zdjęcia) przesłane na adres e-mail przedszkola  przedszkole133krakow@gmail.com  (przedszkole pierwszego wyboru) .
  2. Należy dostarczyć zaświadczenie, że dziecko, dla którego rodzice/opiekuni ubiegają się o miejsce w przedszkolu, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.
 
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022
 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie  wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 – 31 marca 2021

24 maja – 1 czerwca 2021 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

do 1 kwietnia 2021 r.

do 2 czerwca 2021

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23 kwietnia 2021 r.

do 2 czerwca 2021 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

26 kwietnia – 7 maja 2021 r.

21 -25 czerwca 2021 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 maja 2021 r.

28 czerwca 2021 r.

 

 
 
 

 

I
II
III
I filia 2
II filia 2

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.