Samorządowe Przedszkole Nr 133 im. O. Leona Knabita OSB w Krakowie

Samorządowe Przedszkole Nr 133
im. O. Leona Knabita OSB
30-398 Kraków ul. Benedyktyńska 4

tel: 12-267-54-08

Metody i formy pracy

Zdobywana wiedza i doświadczenie wykorzystywane jest w codziennej pracy z dzieckiem. Nasze działania dydaktyczno – wychowawcze wspomagają rozwój dzieci, uwalniają ich wrodzony potencjał  i możliwości rozwojowe zapewniając dobre przygotowanie do startu w szkolnej rzeczywistości.

Stosowane metody i formy pracy zapewniają wychowankom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominującą w wychowaniu przedszkolnym.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa ( praca z cała grupą)


METODY STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

  • czynne
  • oglądowe
  • słowne
  • aktywizujące
 –  nauczania matematyki wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
 – pedagogika zabawy ,,Klanza”     
 – improwizacje ruchowe wg. Rudolfa Labana
 – metoda Carla Orffa
 – techniki parateatralne
 – zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje
 
DIAGNOZA OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PRZEDSZKOLU
Nauczyciele naszego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego prowadzą systematyczną obserwację pedagogiczną, dzięki której poznają możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci:
 • analiza gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole
 • diagnoza przedszkolna


TERMINY BADAŃ UMIEJĘTNOŚCI

  • diagnoza wstępna: wrzesień – listopad / wszystkie dzieci/
  • diagnoza końcowa: maj / 3,4 -latki/, kwiecień / 5,6 -latki/ 
  • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole wydawane są rodzicom do końca kwietnia. W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy nauczyciele opracowują i realizują indywidualny program wspierania i korygowania rozwoju dziecka. W miarę potrzeb organizowane są zespoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy nauczyciele opracowują i realizują indywidualny program wspierania i korygowania rozwoju dziecka. W miarę potrzeb organizowane są zespoły pomocy psychologiczno- pedagogicznej.


PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. WIESŁAWA ŻABA-ŻABIŃSKA, WIOLETTA MAJEWSKA, RENATA PAŹDZIO
Przedszkole Nr 133 pracuje w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego określoną rozporządzeniem MEN z dnia 24 lutego 2017   /kliknij/
 
 • "Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego". Autorzy: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek
 • "Plac zabaw. Program wychowania przedszkolnego". Autor Ewa Janus
 
PROGRAMY WŁASNE
 • Program adaptacyjny ,”Już czas do przedszkola” – Katarzyna Martini- Kielan
 • Program wychowawczy Przedszkola Nr 133 /kliknij/– Aleksandra Dąbek, Lucyna Janik
 • ,,W zdrowym ciele – zdrowy duch” program promocji zdrowia – Renata Dudek 
 • Programy logopedyczne :
     ,,Gimnastyka buzi i języka” – Beata Kasztelewicz  
     ,,Stymulowanie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym”- Beata Tomczyk    
                                     

Programy własne do wglądu na terenie placówki.

 

DZIECKO KOŃCZĄCE PRZEDSZKOLE

POSIADA:             

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • uważnego słuchania i logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • twórczego rozwiązywania zadań,
 • odpowiedni poziom samodzielności
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

PRZESTRZEGA:

 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • praw innych ludzi,
 • zasady kultury współżycia, postępowania wg ustalonych zasad

DOSTRZEGA I SZANUJE:

 • potrzeby innych ludzi
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
 • symbole narodowe,
 • środowisko naturalne,

NIE OBAWIA SIĘ:

 • występować publicznie,
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu
I
II
III
I filia 2
II filia 2

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.