Samorządowe Przedszkole Nr 133 im. O. Leona Knabita OSB w Krakowie

Samorządowe Przedszkole Nr 133
im. O. Leona Knabita OSB
30-398 Kraków ul. Benedyktyńska 4

tel: 12-267-54-08

Procedury


Procedury są dostępne do wglądu na terenie placówki.
Instytucje do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawczej.
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 3
ul. Konfederacka 18
tel._12-266-19-50
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. Półkole 11
tel._12-412-15-66
Krakowski Ośrodek Terapii
ul. Helców  23A
tel._12-422-18-58


Procedury obowiązujące
w Samorządowym Przedszkolu Nr 133
związane z zachowaniem bezpieczeństwa na terenie placówki

 

 

 • Procedura odbierania dzieci z Samorządowego  Przedszkola Nr 133 w Krakowie
 • Procedura łączenia grup w Samorządowym Przedszkolu Nr 133
 • Regulamin wycieczki i spacerów Samorządowego Przedszkola Nr 133 w Krakowie im O. Leona Knabita
 • Procedura postępowania w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby nie mogącej sprawować opieki nad dzieckiem w Samorządowym Przedszkolu Nr 133
 • Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia się niewłaściwej osoby po odbiór dziecka obowiązująca w Samorządowym Przedszkolu Nr 133. Im O. Leona Knabita w Krakowie
 • Procedura postępowania na wypadek oddalenia się dziecka od grupy obowiązująca w Samorządowym Przedszkolu Nr 133 im O. Leona Knabita
 • Procedura postępowania na okoliczność wypadku dziecka w Samorządowym Przedszkolu Nr 133 im O. L. Knabita.
 • Procedura postępowania na wypadek choroby w Samorządowym Przedszkolu nr 133 im O. Leona Knabita w Krakowie
 • Procedury postępowania w przypadku zagrożenia
 1. Toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP)
 2. Promieniotwórczego
 3. Katastrofą komunikacyjną
 4. Powodziowego
 5. Atakiem terrorystycznym, aktami wandalizmu lub rozruchami ulicznymi
 6. Postępowaniem w przypadku powzięcia wiadomości o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
 7. Postępowaniu w przypadku ataku bioterrorystycznego z zastosowaniem wirusów: wąglika, ospy prawdziwej i jadu kiełbasianego
 8. Postępowanie w przypadku pożaru
 • Procedura postępowania w sytuacji krzywdzenia dziecka w Samorządowego Przedszkola Nr 133 im O. L. Knabita w Krakowie.
 • Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresje w Samorządowym Przedszkolu Nr 133 im O. Leona Knabita w Krakowie
 • Procedura postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych w Samorządowym Przedszkolu Nr 133 w Krakowie
 • Procedura postępowania” Niebieska karta” w Samorządowym Przedszkolu Nr 133 im. O. Leona Knabita w Krakowie.
 • Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej dziecka w Samorządowym Przedszkolu Nr 133 w krakowie
 
I
II
III
I filia 2
II filia 2

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.